Bài tập cuối chương II – Dòng điện không đổi


II.1. Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụngA. tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.B. tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của...
Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện và mạch ngoài là điện trở thì I dòng điện mạch chínhA. có cường độ tỉ lệ thuận với hiệu điện thế mạch ngoài và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn...
Có 36 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E = 12 V và điện trở trong r = 2 Ω. được ghép thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm n dãy song song, mỗi dãy gồm...
Định luật Ôm đối với toàn mạch được biểu thị bằng hệ thứcA. E = A/q                  B. E = UAB + I(R + r)              C. E = I(RN + r)           D. E = P/ITrả lời:Đáp án C
Suất điện động của một acquy là 12 V. Lực lạ thực hiện một công là 4 200 J. Tính điện lượng dịch chuyển giữa hai cực của nguồn điện khi đó.Trả lời:A = qE --> q = 350CBaitapSachgiaokhoa.com 
Cho mạch điện có sơ đồ như Hình II. 1, trong đó bộ nguồn có suất điện động Eb = 42,5 V và điện trở trong rb = 1 Ω, điện trở R1= 10 Ω, R2 = 15 Ω. Điện...