Bài tập cuối chương III – Dòng điện xoay chiều


III.1.Khi đặt một hiệu điện thế không đổi 12 V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ...
III.4. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,2 H và một tụ điện có điện dung 10 \(\mu\)F mắc nối tiếp. Độ...
III.9.  Đặt điện áp u = U\(\sqrt2\)cos\(\omega\)t vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm...
III.13.Máy biến áp là thiết bịA. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.B. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều,C. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.D. làm tăng...
III.16. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và...
III.17. Một đoạn mạch gồm điện trở R = 150 \(\Omega\), cuộn cảm thuần L = 0,315 H và tụ điện C = 16 \(\mu\)F, mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số f= 50 Hz và có...
III.18. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 10 \(\Omega\), cuộn cảm thuần có L = \(1\over 10\pi\)(H), tu điên có C = \(10^-3\over \pi\)  (F) và. điện áp giữa hai...
III.19. Đặt một điện áp u = 100\(\sqrt2\) cos\(100\pi t \)vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60 \(\Omega\), cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng...