Bài tập cuối chương VI – Lượng tử ánh sáng


VI.1. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang vàc một tấm kẽmA. tích điện âm.        B. tích điện dươngC. không tích điện.    D. được che chắn bằng một tấm...
VI. 3.Trộn ánh sáng đỏ với ánh sáng vàng thì được ánh sáng màu da cam. Như vậy, ta có thể đưa ra kết luận nào dưới đây?A. Năng lượng của phôtôn tia da cam này có giá trị trung...
VI.8. Một chất phát quang có thể phát ra ánh sáng màu xanh lục. Chiếu ánh sán. nào dưới đây vào chất đó thì nó sẽ phát quang?A. Ánh sáng đỏ.               B. Ánh...
VI.11. Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35 \(\mu\)m.a) Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, ngoại, tia X,...)?b) Tính công thoát êlectron khỏi kẽm.c)  Có thể dùng một chùm tia laze đỏ...
VI.12. Trên Hình VI. 1, ta có E: bộ pin12 V - 1 \(\Omega\) ; A: có thể là một ampe kế hoặc một micrôampe kế ; R là một quang điện trở ; L là chùm sáng thích hợp...
 VI.13. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng 0,2 \(\mu\)m thì phát ra ánh sáng có bước sóng 0,5 \(\mu\)m. Giả sử công suất của chùm sáng phát quang bằng 40 % công suất...
VI.14. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích...
VI.15. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 20 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectron phát ra từ catôt bằng 0. Biết hằng số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s...