Bài tập ôn chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu


Độ dài các cạnh của một tam giác ABC vuông tại A, thỏa mãn các hệ thức sau:BC = AB + 2a   (1)\(AC = {1 \over 2}\left( {BC + AB} \right)\) (2)a là một độ dài cho trướca) Tính theo a,...
Với một hình nón có bán kính đường tròn đáy là r (cm) và chiều cao 2r (cm) và một hình cầu bán kính r (cm). Hãy tính:a) Diện tích mặt cầu, biết diện tích toàn phần của hình nón...
Một cái hộp hình trụ được làm ra sao cho một quả bóng hình cầu đặt vừa khít vào hộp đó (h.111)Tỉ số \({{{V_{cau}}} \over {{V_{tru}}}}\) là:(A) \({3 \over 4}\)                       ...
Một hình trụ được “đặt khít” vào bên trong một hình cầu bán kính r = 12cm như hình 112. Hãy tính:a) Diện tích xung quanh của hình trụ, biết chiều cao của hình trụ bằng đường kính đáy của...
Cho bán kính của Trái Đất và Mặt Trăng tương ứng là 6371 và 1738 kilomet. Trong các số sau đây, số nào là tỉ số thể tích giữa Trái Đất và Mặt Trăng?(A) 3.67                             (C) 15,63(B) 4,93                             (D) 49,26GiảiThể...
Với nửa hình cầu bán kính r và một hình trụ có bán kính đường tròn đáy và chiều cao đều bằng ha) Khi r = 12 (cm) và thể tích hai hình bằng nhau thì giá trị h (cm)...
Hình bên (h.113) gồm một hình nón được đặt khít vào bên trong một cốc hình trụ, chúng có cùng đáy, cùng chiều cao. Người ta đổ vào đó một lượng nước lên đến một nửa chiều cao của hình....
Hai cái lọ có dạng hình trụ, các kích thước như ở hình 114. Lọ nào có dung tích lớn hơn?GiảiThể tích của hình trụ có bán kính đáy là r\({V_1} = \pi {r^2}.3h = 3\pi {r^2}h\) (đơn vị thể tích)Thể...
Câu IV.1 trang 176 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Một bể nước hình trụ có bán kính đáy là 0,8 m và chiều cao là 1,2 m. Người ta muốn làm một bể nước hình trụ mới có...
Câu IV.4 trang 177 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2Thể tích và diện tích của hình cầu thay đổi thế nào nếu bán kính hình cầu:a) Tăng gấp 2 lần?b) Tăng gấp 3 lần?c) Giảm đi 2 lần?GiảiHình...