Bài tập trắc nghiệm khách quan chương II – Hàm số lũy thừa, hà…


Trong mỗi bài tập dưới dây, hãy chọn một phương án cho để được khẳng định đúng.Bài 98 trang 132 SGK giải tích 12 nâng caoGiá trị biểu thức \({\log _2}36 - {\log _2}144\) bằng(A) – 4 ;     ...