Bài tập trắc nghiệm khách quan chương III – Nguyên hàm, tích p…


Trong mỗi bài tập dưới đây, hãy chọn một phương án trong các phương án cho để được khẳng định đúng.Bài 60 Trang 178 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng caoGiả sử \(\int\limits_1^5 {{{dx} \over {2x - 1}}} ...