BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 111


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Theo quan niệm hiện nay, đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể vô cơ?A. Có cấu tạo bởi các đại...
5. Theo quan niệm hiện đại, nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử hữu cơ hình thành sự sống làA. ATP.B. năng lượng hoá học.C. năng lượng sinh học.D. năng lượng tự nhiên.6. Trong điều kiện hiện...
11. Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khối lượng cơ thể sống làA. H. O, N, C                                          ...
17. Từ thí nghiệm của Milơ và những thí nghiệm tương tự, ta có thể rút ra được nhận định nào?A. Cho tia tử ngoại chiếu qua một hỗn hợp hơi nước, cacbon - ôxit, mêtan, amôniac... người ta thu...
22. Sự xuất hiện các enzim có vai tròA. là bước tiến bộ quan trọng trong giai đoạn tiến hoá tiền tế bào.B. làm cho quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.C. là...
29*. Sự di cư của các động vật, thực vật ở cạn vào kỉ Đệ tứ là doA. khí hậu khô, băng tan, biển rút cạn tạo điều kiện cho sự di cư.B. sự phát triển ồ ạt của thực...