BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 129


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Sự khác nhau giữa môi trường nước và môi trường trên cạn làA. cường độ ánh sáng ở môi trường cạn mạnh hơn trong môi trường nước.B. nồng độ ôxi ở...
8. Nhiều loài động vật có mô biểu bì gấp lại thành nhiều nếp, dưới mỗi nếp gấp có nhiều mạch máu, đó là đặc điểm thích nghi choA. trao đổi khí qua hô hấpC giữ nhiệt.B. hạn chế mất...