BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 143


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho ta biếtA. mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xãB. mức độ sử dụng thức ăn của các sinh vật tiêu...