BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 153


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Sự phân bố của một loài trên một vùngA. thường không thay đổi.B. thay đổi do hoạt động của con người, không phải do tự nhiên.C. do nhu cầu của loài,...
4. Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan trọng, bởi vìA. tất cả động vật trong quần xã đều trực tiếp hoặc gián tiếp phụ thuộc vào thực vật.B. từ lượng thức ăn sử dụng ở mỗi bậc...
9. Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có lượng năng lượng cao nhất cho con người (sinh khối của thực vật ở các chuỗi là bằng...
14*. Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì.A. hệ sinh thái dưới nước có đa dạng sinh học cao hơnB. môi trường nước không bị năng lượng sáng mặt...