BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 64


Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.1. Phân tử ADN tái tổ hợp là gì?A. Là phân tử ADN lạ được chuyển vào tế bào thể nhận.B. Là phân tử ADN tìm thấy trong thể nhân của vi...
5. Ưu thế nổi bật của kĩ thuật chuyển gen so với các phương pháp lai truyền thống là gì?A. Dễ thực hiện, thao tác nhanh, ít tốn thời gian.B. Tổng hợp được các phân tử ADN lai giữa loài...
15. Trong lai tế bào, nuôi cấy 2 dòng tế bào xôma khác loài trong một môi trường dinh dưỡng, chúng có thể kết hợp lại với nhau thành tế bào lai chứa bộ gen của hai loài bố, mẹ....
10. Điểm giống nhau trong kĩ thuật chuyển gen với plasmit và với virut làm thể truyền làA. prôtêin tạo thành có tác dụng tương đương.B. thể nhận đều là E. coli.C. các giai đoạn và các loại enzim tương...
21.Trong chọn giống, người ta sử dụng phương pháp giao phối gần hay tự thụ phấn với mục đích gì?A. Tạo dòng thuần mang các đặc tính mong muốn.B. Tạo ưu thế lai so với thế hệ bố mẹ.C. Tổng...
26. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng cách nào?A. Gây đột biến nhân tạo.B. Giao phối cùng dòng.C. Giao phối giữa các cá thể có quan hệ huyết thống gần gũi.D. Giao...