BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 109


Tóm tắt 5 lần đại tuyệt chủng đã xảy ra trong quá trình phát triển của sinh giới. Lần đại tuyệt chủng tiếp theo có xảy ra không? Tại sao?Lời giải:Thứ tựThời gianĐặc điểm chínhLần 1Ocđôvic - SiluaMất 60% số...
Phân biệt một vật thể sống và một vật thể vô cơ.Lời giải:Cơ thể sống có 5 dấu hiệu cơ bản - đặc trưng:- Là 1 hệ thống mở cấu tạo bởi prôtêin và axit nuclêic đặc trưng.- Thường xuyên...
Vật nào dưới đây không phải là hoá thạch? Ghi số 1 bên cạnh hoá thạch, ghi số 0 bên cạnh vật không phải là hoá thạch.1Lưỡi rìu đá 2Xác voi mamút trong băng tuyết vùng Siberia 3Than đá có vết lá...
So sánh hình dạng, cấu tạo của con sam ngày nạy (hình A) với con tôm ba lá (hình B) có tuổi địa chất từ kỉ Cambri. Cho biết vì sao người ta gọi con sam là một dạng hoá...
Từ lịch sử phát triển của sinh giới có thể rút ra những nhận xét gì về nguyên nhân và chiều hướng tiến hoá của sự sống?Lời giải:- Lịch sử phát triển của sinh giới gắn liền với lịch sử...
Bổ sung bảng tóm tắt sau đây, từ đó rút ra kết luận về ý kiến cho rằng vượn người hiện nay vẫn có thể tiến hoá thành người.Nội dungVượn người hiện nayNgườiTư thế đứng thẳng và đi trên 2...