BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 26


Ở một loài đậu, tính trạng hạt nâu (B) là trội hoàn toàn so với tính trạng hạt trắng (b).a) Xác định kiểu gen của P và F1 trong các thí nghiệm lai sau đây:- Đậu hạt nâu x đậu hạt...
Trâu trắng số 1 giao phối với trâu đen số 2, lứa đầu sinh ra trâu con trắng số 2 và lứa thứ hai cho trâu con đen số 4. Con trâu số 4 lớn lên giao phối với trâu...
Trong một phép lai giữa hai cây khác nhau về 4 cặp alen phân li độc lập, trội lặn hoàn toàn và tác động riêng rẽ:AABBCCDD x aabbccdd (các chữ cái viết hoa chỉ alen trội)Cho các cây F1 tự thu...
Hệ thống nhóm máu A, B, O ở người có 4 kiểu hình: nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu AB và nhóm máu O. Biết rằng:- Nhóm máu A do alen \(I^A\) quy định.- Nhóm máu B do alen...
Cho cà chua thân cao, quả vàng lai với cà chua thân thấp, quả đỏ, F1 được toàn cà chua thân cao, quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn với nhau, F2 thu được: 721 cây thân cao, quả đỏ ; 239...
Khi lai 2 dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn thu được F1 đồng loạt có hạt tím, trơn. Giả sử màu sắc và hình dạng vỏ hạt do 2 cặp alen nằm trên 2 cặp NST...
Ở lúa, các gen quy định các tính trạng thân cao (A), thân thấp (a) ; chín muộn (B), chín sớm (b) ; hạt dài (D), hạt tròn (d) phân li độc lập. Cho thứ lúa dị hợp về cả...
Sự di truyền của các nhóm máu A, B, O, AB ở người được quy định bởi các alen\( I^A\),\( I^B\),\( I^O\)Kiểu gen \( I^A\)\( I^B\)cho kiểu hình nhóm máu AB và \( I^O\)\( I^O\) cho kiểu hình nhóm máu O....
Sự tương tác giữa các gen không alen và sự tương tác giữa các gen phân li độc lập theo quy luật Menđen giống và khác nhau như thế nào?Lời giải: Sự tương tác giữa các gen không alen và sự...
Bệnh máu khó đông ở người được di truyền như một tính trạng lặn liên kết với NST X. Một người đàn ông bị bệnh máu khó đông lấy một người phụ nữ bình thường. Họ sinh ra những người...