Bài toán dân số


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 1.  - Phần 1:tác giả nêu ra vấn đề: bài toán dân số và kế hoạch hoá gia đình đã được đặt ra từ thời cổ đại;- Phần 2tác giả làm rõ vấn đề đã được...
Lời giải chi tiết1. Xác định bố cục, nêu nội dung chính của mỗi phần. Riêng về phần thân bài, hãy chỉ ra các ý lớn (luận điểm).Trả lời:- Hướng dẫnMở bài (từ đầu đến “sáng mắt ra”). ⟹ Đặt vấn...
Viết về hiểm hoạ của việc gia tăng dân số quá nhanh - một đề tài vừa khó vừa khô khan, tác giả của "Bài toán dân số" đã chọn cách vào đề thật hấp dẫn, vừa thực tế, vừa...