Bàn luận về phép học


I. ĐỌC HIỂU VĂN BẢNCâu 1: Phân tích đoạn mở đầu: nêu mục đích chân chính của việc học. Tác giả dùng câu châm ngôn vừa dễ hiểu, vừa tăng thêm sức mạnh thuyết phục. Câu 2: Sau khi xác định...