Bánh chưng, bánh giầy


Đóng vai nhân vật Lang Liêu kể lại truyện Bánh chưng bánh giày.Bài làm:Ta là Lang Liêu, vốn là con trai thứ mười tám của vua Hùng. Gia đình ta rất nghèo. Vì mẹ mất sớm, nên một mình ta...
Câu 1: Vua Hùng chọn người nối ngôi trong hoàn cảnh nào, với ý định ra sao và bằng hình thức gì?- Hoàn cảnh vua Hùng chọn người nối ngôi: giặc ngoài đã yên và vua đã già.- Ý định...
Lời giải chi tiếtI. TÓM TẮT TRUYỆN BÁNH CHƯNG, BÁNH GIẦYVua Hùng Vương thứ sáu muốn tìm trong số hai mươi người con trai một người thật tài đức để nối ngôi nên đã ra điều kiện: không nhất thiết...
Cảm nhận của em về sự tích Bánh chưng bánh giày.Bài làm:Trong truyện cổ dân gian, sự xuất hiện của Thần, Tiên, Bụt, Phật... đã tạo nên yếu tố hoang đường, kì ảo. Những nhân vật siêu nhiên ấy nhằm...