Bắt sấu rừng U Minh Hạ


Câu 1: Thiên nhiên và con người vùng U Minh Hạ- Thiên nhiên:   + Rừng tràm xanh biếc.   + Những cây cỏ hoang dại: lau sậy, mốp, cóc kèn.   + Ở ngọn rạch Cái Tàu có ao cá sấu "nhiều như trái mù...