Bức thư của thủ lĩnh da đỏ


Chuyển văn bản Bức thư của thủ lĩnh da đỏ thành một văn bản tự sự.Bài làm-   Thưa ngài! Ngài có thư ạ!Chàng thanh niên da đỏ có mái tóc xoăn và đôi mắt sáng; kính cẩn đưa cho thủ...
I. Đọc – hiểu văn bản:Câu 1: Đọc đoạn đầu bức thư và trả lời câu hỏi:a. Chỉ ra phép so sánh và nhân hóa đã dùng:- Mỗi tấc đất thiêng liêng…là những điều thiêng liêng trong kí ức và...
Lời giải chi tiết1. Đọc đoạn đầu của Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: từ Đổi với đồng bào tôi đến tiếng nói của cha ông chúng tôi.a)    Hãy chỉ ra những phép so sánh và nhân hoá đã được...
Tình yêu quê hương đất nước trong Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.Bài làmQuê hương đất nước - chao ôi, những tiếng đó xiết bao thân thương trìu mến đối với mỗi con người. Bởi lẽ quê hương đất...
Đề bài: Cảm nhận khi đọc Bức thư của thủ lĩnh da đỏ.Bài làmBức thư của thủ lĩnh da đỏ là một văn bản để lại khá nhiều ấn tượng trong lòng người đọc. Đây là bức thư của thủ...