Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.


  Đề bàiCác tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lờiLời giải chi tiếtCác tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại bao gồm:- Ở phương Đông: quý tộc, nông dân...

  Đề bài

  Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtCác tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại.

  dựa vào kiến thức đã học bài 4, bài 5 để trả lời

  Lời giải chi tiết

  Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại bao gồm:

  – Ở phương Đông: quý tộc, nông dân công xã và nô lệ.

  – Ở phương Tây: chủ nô và nô lệ.