Các thao tác nghị luận


I. KHÁI NIỆM Câu 1. - Ví dụ: thao tác mở - đóng máy vi tính, bật - tắt ti vi; …- Thao tác được dùng để chỉ việc thực hiện những động tác theo đúng trình tự và yêu...
Lời giải chi tiếtI. KHÁI NIỆM 1. Khái niệm về “thao tác”Thao tác được dùng để chỉ việc thực hiện những động tác theo đúng trình tự và yêu cầu kĩ thuật nhất định.Ví dụ: thao tác mở - đóng máy...