Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượnq kinh kí sự) của Lê Hữu Trác trang 53 SGK Văn 11


  Lời giải chi tiết a) Phân tích đề- Đề bài này thuộc dạng đề định hướng rõ về nội dung và thao tác nghị luận.- Yêu cầu về nội dung: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.- Yêu cầu về hình thức: Đây là...

  Lời giải chi tiết

  a) Phân tích đề

  – Đề bài này thuộc dạng đề định hướng rõ về nội dung và thao tác nghị luận.

  – Yêu cầu về nội dung: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

  – Yêu cầu về hình thức: Đây là đề bài thuộc kiểu bài nghị luận văn học (phát biểu cảm nghĩ về giá trị hiện thực của văn bản). Dẫn chứng chủ yếu lấy trong đoạn trích Vào phú chúa Trịnh.

  b)  Lập dàn ý

  1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề

  – Giới thiệu tác giả, tác phẩm

  – Khẳng định giá trị hiện thực sâu sắc trong tác phẩm.

  2. Thân bài

  – Giá trị hiện thực là gì? Giá trị hiện thực của tác phẩm văn học là toàn bộ hiện thực được nhà văn phản ánh trong tác phẩm văn học, tùy vào ý đồ sáng tạo mà hiện tượng đó có thể đồng nhất với thực tại cuộc sống hoặc có sự khúc xạ ở những mức độ khác nhau.

  –  Bức tranh hiện thực sinh động về cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa:

  + Quang cảnh nơi phủ chúa hiện lên cực kì xa hoa, tráng lệ và không kém phần thâm nghiêm. Cảnh nói lên uy quyền tột bậc của nhà chúa.

  + Cùng với sự xa hoa là cung cách sinh hoạt đầy kiểu cách.

  – Từ bức tranh này, ta nhận thấy thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thía của tác giả, đồng thời dự cảm được sự suy tàn của giai cấp thống trị Lê – Trịnh thế kỉ XVIII đang tới gần.

  3. Kết bài: Tổng kết vấn đề