CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT – BÀI TẬP TỰ GIẢI TRANG 62


Phân biệt cấu tạo hệ thần kinh dạng ống với hệ thần kinh dạng lưới và hệ thần kinh dạng chuỗi hạch.Lời giải:Hệ thần kinhDạng lướiDạng chuỗi hạchDạng ốngCấu tạoCác tế bào thần kinh nằm rải rác trong cơ thể...
Tại sao nói K+ đóng vai trò quan trọng trong duy trì điện thế nghỉ?Lời giải: Do nồng độ K+ bên trong tế bào luôn phải cao hơn bên ngoài tế bào thì mới duy trì được điện thế nghỉ.-...
Khi tế bào chết, trì số của điện thế nghỉ sẽ bằng bao nhiêu? Tại sao?Lời giải:Khi tế bào chết thì trỉ số điện thế nghỉ sẽ bằng 0, do khi tế bào chết màng tế bào mất tính thấm...
Cho biết vai trò của Na+ trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động.Lời giải: Na+ có vai trò quan trọng trong cơ chế hình thành điện thế hoạt động, nó được khuếch tán qua màng vào bên trong...
Cho các ví dụ về tập tính kiếm ăn - săn mồi, tập tính lãnh thổ, tập tính sinh sản, tập tính di cư, tập tính xã hội ở các loài động vật khác nhauLời giải:-Tập tính kiếm ăn- săn...
Nêu sự khác nhau giữa tính cảm ứng ở thực vật và động vật.Lời giải:Nội dungCảm ứng ở thực vậtCảm ứng ở động vật1.Đặc điểm- Phản ứng chậm, khó nhận thấy, hình thức phản ứng kém đa dạng- Chưa có...
Hình vẽ dưới đây mô tả hệ thần kinh dạng chuỗi hạch ở một số động vật. Em hãy ghi chú thích cho từng hình và giải thích tại sao hệ thần kinh dạng chuỗi hạch chỉ có thể trả...
Hãy nêu một số ví dụ về ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất (giải trí, săn bắn, bảo vệ mùa màng, chăn nuôi, an ninh quốc phòng...).Lời giải:Con người huấn luyện động...
Hình vẽ sau đây mô tả hệ thần kinh dạng ống ở người. Em hãy điền tên các bộ phận của hệ thần kinh dạng ống vào các ô hình chữ nhật trên hình và trình bày hoạt động của...