CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TRANG 55


Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau.1.  Sự sinh trưởng của cây non trong những điều kiện chiếu sáng khác nhau dẫn tớiA. cây mọc cong về phía ánh sáng, lá màu xanh nhạt.B.cây mọc vống...
6. Cây thích ứng với môi trường của nó bằngA. hướng động và ứng động.B. đóng khí khổng, lá cụp xuống,C. sự tổng hợp sắc tố.D. thay đổi cấu trúc tế bào.7. Sự tăng áp suất trương làm chuyến động...