Cảm xúc mùa thu – Thu hứng


Câu 1.Bài thơ có thể chia làm mấy phần? Vì sao lại chia như vậy? Hãy xác định nội dung của mỗi phần?    Bài thơ được chia làm hai phần. Bốn câu đầu miêu tả khung cảnh thu, bốn...
Lời giải chi tiếtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Đỗ Phủ (712 – 770) tự Tử Mỹ, người huyện Củng, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Sống vào thời đất nước Trung Quốc triền miên trong cảnh loạn li, mặc...
I - Gợi dẫn1. Tác giả Đỗ Phủ (712 – 770) là nhà thơ lớn, không chỉ của đời Đường, mà cả của lịch sử thơ ca Trung Quốc. Đỗ Phủ làm thơ từ lúc 7 tuổi, lúc nhà Đường...
      Thu hứng (bài số 1) của Đỗ Phủ là một bài thơ tiêu biểu, hết sức thâm thúy, hàm súc, kín đáo. Trong bài thơ tâm và cảnh, thi và họa, động và tĩnh, trộn lẫn, lắm...
       Dịch nghĩa:         Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm,Vu sơn, Vu giáp khí tiêu sâm.          Giang gian ba lãng kiêm thiên dũng,      Tái thượng phong vân tiếp địa âm.   Tùng cúc lưỡng khai tha...