Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết (theo mẫu): ChụcĐơn vịViết sốĐọc số 7878Bảy mươi tám78 = 70 + 89595 ……………61  ……………24  ……………2.3.Viết các số 41, 59, 38, 70:a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………..4. Nối số thích hợp với ô trống:5.Đố vui:Số?Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng...

  1. Viết (theo mẫu): 

  Chục

  Đơn vị

  Viết số

  Đọc số

   

  7

  8

  78

  Bảy mươi tám

  78 = 70 + 8

  9

  5

  95

   

  ……………

  6

  1

   

   

  ……………

  2

  4

   

   

  ……………

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.Viết các số 41, 59, 38, 70:

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………………..

  4. Nối số thích hợp với ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  5.Đố vui:

  Số?

  Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số……

  BÀI GIẢI

   1.

  Chục

  Đơn vị

  Viết số

  Đọc số

   

  7

  8

  78

  Bảy mươi tám

  78 = 70 + 8

  9

  5

  95

  Chín mươi lăm

  95 = 90 + 5

  6

  1

  61

  Sáu mươi mốt

  61 = 60 + 1

  2

  4

  24

  Hai mươi tư

  24 = 20 + 4

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3.

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38, 41, 59, 70.

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 70, 59, 41, 38.

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  5.

  Số?

  Em viết số 69 vào bảng con, khi xoay bảng ngược lại em được số 96.

  Bài tập cùng chuyên mục