Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính2. Đặt tính rồi tính36 + 25             49 + 24              37 + 36                 8 + 283. Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được...

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2. Đặt tính rồi tính

  36 + 25             49 + 24              37 + 36                 8 + 28

  3. Một cửa hàng lần đầu bán được 28kg đường, lần sau bán được nhiều hơn lần đầu 13kg đường. Hỏi lần sau cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki – lô – gam đường?

  4. Dùng thước và bút nối các điểm để có:

  a) Hình tứ giác

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Hình chữ nhật

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Lần sau cửa hàng đó bán được số ki-lô-gam đường là:

  28 + 13 = 41 (kg)

  Đáp số: 41 kg

  4.

  a) Hình tứ giác

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  b) Hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục