Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 64 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1


  1. Viết theo mẫu:49dm2: Bốn mươi chín đề - xi- mét vuông119dm2: ……………………………………1969dm2: …………………………………32 000dm2…………………………………2. Viết theo mẫu:Một trăm linh hai đề - xi – mét vuông: 102dm2Hai nghìn không trăm linh năm đề - xi – mét vuông: ……Một nghìn chín trăm năm mươi tư đề - xi –...

  1. Viết theo mẫu:

  49dm2: Bốn mươi chín đề – xi- mét vuông

  119dm2: ……………………………………

  1969dm2: …………………………………

  32 000dm2…………………………………

  2. Viết theo mẫu:

  Một trăm linh hai đề – xi – mét vuông: 102dm2

  Hai nghìn không trăm linh năm đề – xi – mét vuông: ……

  Một nghìn chín trăm năm mươi tư đề – xi – mét vuông: …

  Chín trăm chín mươi đề – xi – mét vuông……

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  4 dm2        = … cm2

  1996 dm2  = … cm2

  4800cm2    = … dm2

  508 dm2 = ……… cm2

  1000cm2 = ……… dm2

  2100cm2 = ……… dm2

  4. Điền dấu >, <, =                      

  320cm2 ……… 3dm220cm2

  9dm25cm2 ……… 905 cm2

  955cm2…… 9dm250cm2

  2001cm2 …… 20dm210cm2

  5. Tờ giấy màu đỏ hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 5 cm. Tờ giấy hình vuông màu xanh có chu vi bằng chu vi của tờ giấy màu đỏ. Tính diện tích của tờ giấy màu xanh.

  Bài giải:

  1.

  49dm2: Bốn mươi chín đề – xi- mét vuông

  119dm2: Một trăm mười chín đề – xi – mét vuông

  1969dm2: Một nghìn chín trăm sáu mươi chín đề – xi – mét vuông

  32 000dm2: Ba mươi hai nghìn đề – xi – mét vuông

  2.

  Một trăm linh hai đề – xi – mét vuông: 102dm2

  Hai nghìn không trăm linh năm đề – xi – mét vuông: 2005dm2

  Một nghìn chín trăm năm mươi tư đề – xi – mét vuông: 1954dm2

  Chín trăm chín mươi đề – xi – mét vuông: 990dm2

  3.

  4 dm2 = 400cm2

  1996 dm2  = 199600 cm2

  4800cm2 = 48 dm2

  508 dm2 = 50800 cm2

  1000cm2 = 10dm2

  2100cm2 = 21 dm2

  4.

  320cm2     = 3dm220cm2

  9dm25cm2 = 905 cm2

  955cm2> 9dm250cm2

  2001cm2 < 20dm210cm2

  5.

  Tóm tắt

  Phình chữ nhật  = (a + b ) × 2

  a là chiều dài hình chữ nhật

  b là chiều rộng hình chữ nhật

  Phình vuông = a × 4

  a là các cạnh hình vuông

  Shình vuông ­= a × a =?

  Bài giải

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (9 +5 ) × 2 = 28 (cm)

  Theo đề bài chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông

  Phình chữ nhật  = Phình vuông = 28 (cm)

  Cạnh hình vuông là:

  28: 4 = 7 (cm)

  Diện tích hình vuông màu xanh là:

  7 × 7 = 49 (cm2)

  Đáp số: 49cm2

  Bài tập cùng chuyên mục