Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1


  1. Tính:   2. Đặt tính rồi tính:34 - 16             84 - 37                 74 - 45                64 - 293. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1   

  2. Đặt tính rồi tính:

  34 – 16             84 – 37                 74 – 45                64 – 29

  3. Mỗi bước chân của anh dài 44cm, mỗi bước chân của em ngắn hơn mỗi bước chân của anh 18cm. Hỏi mỗi bước chân của em dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

  4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  5. Số

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  3.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  Bài giải

  Mỗi bước chân em dài:

  44 – 18 = 26 (cm)

  Đáp số: 26 cm

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  5.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 70 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 2 tập 1

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục