Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:Lớn hơn ki – lô - gamKi – lô - gamBé hơn ki – lô - gam   kg      1kg= 10 hg= 1000 g   2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:a) 7 yến = ….kg\({1 \over 5}\) yến = …kg    60kg  = …....

  1. Viết đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng sau:

  Lớn hơn ki – lô – gam

  Ki – lô – gam

  Bé hơn ki – lô – gam

   

   

   

  kg

   

   

   

   

   

   

  1kg

  = 10 hg

  = 1000 g

   

   

   

  2. Viết số thích hợp vào chỗ trống:

  a) 7 yến = ….kg

  \({1 \over 5}\) yến = …kg

      60kg  = …. yến

  4 yến 5 kg = ….kg

  b)  6 tạ = … yến

  \({1 \over 2}\) tạ = …kg

   200 yến = … tạ

  5 tạ 5 kg = …kg

  c) 21 tấn = ….tạ

  \({1 \over {10}}\) tan = ….kg

  530 tạ = …. tấn

  4 tấn 25 kg = ….kg

  d) 1032kg = … tấn …kg 

  5890 kg = …tạ …..kg

  3. Điền dấu >, <, = 

  5 kg 35g……5035g

  1 tạ 50kg…… 150 yến

  4 tấn 25kg…… 425kg

  100g …… \({1 \over 4}\) kg

  4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

  12kg 45g =………….g

  Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

  A. 1245

  B. 10 245

  C. 12 045

  D. 12 450

  5. Cân nặng của bố và con là 91kg. Bố cân nặng hơn con là 41kg. Hỏi bố cân nặng bao nhiêu, con cân nặng bao nhiêu?

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. 

  a) 7 yến = 70kg

  \({1 \over 5}\)yến = 2kg

      60kg  = 6 yến

  4 yến 5 kg = 45 kg

  b)  6 tạ = 60 yến

  \({1 \over 2}\) tạ = 50kg

   200 yến = 20 tạ

  5 tạ 5 kg = 505kg

  c) 21 tấn = 210 tạ

  \({1 \over {10}}\) tan = 100kg

  530 tạ = 53 tấn

  4 tấn 25 kg = 4025kg

  d) 1032kg = 1 tấn 32kg   

  5890 kg = 50 tạ 890kg

  3.

  5 kg 35g = 5035g

  1 tạ 50kg < 150 yến

  4 tấn 25kg > 425kg

  100g        <\({1 \over 4}\) kg

  4.

  Chọn đáp án C

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 99, 100 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Hai lần cân nặng của con là:

  91 – 41 = 50 (kg)

  Con cân nặng là: 50: 2 = 25 (kg)

  Bố cân nặng là: 25 + 41 = 66 (kg)

  Đáp số: Con cân nặng là 25kg

                Bố cân nặng là 66 kg