Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 32


  1.Tính nhẩm: \(4:4 =....\)    \(8:4 =....\)    \(12:4 =....\)\(36:4 =....\)\(16:4 =....\)    \(20:4 =....\)\(40:4 =....\)\(24:4 =....\)    \(32:4 =....\)2.Số?4×3= 12:4=  4×2= 8:4=  4×5= 20:4=  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở?                                  Bài giải            ………………………………………………………………………………           ...

  1.Tính nhẩm:

  \(4:4 =….\)    \(8:4 =….\)    \(12:4 =….\)

  \(36:4 =….\)\(16:4 =….\)    \(20:4 =….\)

  \(40:4 =….\)\(24:4 =….\)    \(32:4 =….\)

  2.Số?

  4

  ×

  3

  =

   

  12

  :

  4

  =

   

   

  4

  ×

  2

  =

   

  8

  :

  4

  =

   

   

  4

  ×

  5

  =

   

  20

  :

  4

  =

   

   

  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổđược chia mấy quyển vở?

                                   Bài giải

              ………………………………………………………………………………

              ………………………………………………………………………………

              ………………………………………………………………………………

  4.Có 24 miếng kính lắp vào cácô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ?

                           Bài giải

   ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………

  5.Tính nhẩm:

  Trừ

  \(28 – 4 =….\)

  \(32 – 4 =….\)

  \(36 – 4 =….\)

  Chia

  \(28:4 =….\)

  \(32:4 =….\)

  \(36:4 =….\)

   

  Giải

  1.Tính nhẩm:

  \(4:4 = 1\)     \(8:4 = 2\)     \(12:4 = 3\)

  \(36:4 = 9\)   \(16:4 = 4\)   \(20:4 = 5\)

  \(40:4 = 10\) \(24:4 = 6\)   \(32:4 = 8\)

  2.Số?

  4

  ×

  3

  =

  12

  12

  :

  4

  =

  3

   

  4

  ×

  2

  =

  8

  8

  :

  4

  =

  2

   

  4

  ×

  5

  =

  20

  20

  :

  4

  =

  5

   

  3.Có 24 quyển vở chia đều cho 4 tổ. Hỏi mỗi tổ được chia mấy quyển vở?

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 32

  Bài giải

  Mỗi tổ có số quyển vở là:

        \(24:4 = 6\) (quyển)

        Đáp số: 6 quyển

  4.Có 24 miếng kính lắp vào các ô của sổ của một căn phòng, mỗi cửa sổ có 4 ô kính. Hỏi căn phòng đó có mấy cửa sổ?

   Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 Vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 32

  Bài giải

        Căn phòng có số cửa sổ là:

                    \(24:4 = 6\) (cửa)

                                Đáp số: 6 cửa

  5.Tính nhẩm:

  Trừ

  \(28 – 4 = 24\)

  \(32 – 4 = 28\)

  \(36 – 4 = 32\)

  Chia

  \(28:4 = 7\)

  \(32:4 = 8\)

  \(36:4 = 9\)

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục