Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58


  1.Viết (theo mẫu): 2.Viết (theo mẫu): Viết sốĐọc số130một trăm ba mươi120 150 170 140  Viết sốĐọc số180 110 160 190 200  3.Viết (theo mẫu) \(150.....170\)         \(180.....190\)         \(160.....130\)\(160.....140\)         \(150.....150\)         \(180.....200\)\(120.....170\)         \(190.....130\)         \(110.....140\)5.Số?a)     100 ; 110 ; … ; 130 ; … ; 150 ; … ; … ; … ; 190 ; ….b)     200 ; 190 ; 180 ; … ;...

  1.Viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58 

  2.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Đọc số

  130

  một trăm ba mươi

  120

   

  150

   

  170

   

  140

   

   

  Viết số

  Đọc số

  180

   

  110

   

  160

   

  190

   

  200

   

   

  3.Viết (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58

  \(150…..170\)         \(180…..190\)         \(160…..130\)

  \(160…..140\)         \(150…..150\)         \(180…..200\)

  \(120…..170\)         \(190…..130\)         \(110…..140\)

  5.Số?

  a)     100 ; 110 ; … ; 130 ; … ; 150 ; … ; … ; … ; 190 ; ….

  b)     200 ; 190 ; 180 ; … ; 160 ; … ; 140 ; … ; 120 ; … ; ….

  Giải

  1.Viết (theo mẫu)

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58 

   

  2.Viết (theo mẫu):

  Viết số

  Đọc số

  130

  một trăm ba mươi

  120

  một trăm hai mươi

  150

  một trăm năm mươi

  170

  một trăm bảy mươi

  140

  một trăm bốn mươi

   

  Viết số

  Đọc số

  180

  một trăm tám mươi

  110

  một trăm mười

  160

  một trăm sáu mươi

  190

  một trăm chín mươi

  200

  hai trăm

   

  3.Viết (theo mẫu):

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 58

  \(150 < 170\)         \(180 < 190\)         \(160 > 130\)

  \(160 > 140\)         \(150 = 150\)         \(180 < 200\)

  \(120 < 170\)         \(190 > 130\)         \(110 < 140\)

  5.Số?

  a)     100 ; 110 ; 120 ; 130 ; 140 ; 150 ; 160 ; 170 ; 180 ; 190 ; 200.

  b)     200 ; 190 ; 180 ; 170 ; 160 ; 150 ; 140 ; 130 ; 120 ; 110 ; 100.

   

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục