Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62


  1.Đặt tính rồi tính:\(\eqalign{  & 345 + 323  \cr  &................  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)             \(\eqalign{  & 967 - 455  \cr  &................  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)             \(\eqalign{  & 502 + 95  \cr  &................  \cr  &................  \cr  &................ \cr} \)             \(\eqalign{  & 874 - 273  \cr  &................  \cr ...

  1.Đặt tính rồi tính:

  \(\eqalign{  & 345 + 323  \cr  &…………….  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)             \(\eqalign{  & 967 – 455  \cr  &…………….  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)             \(\eqalign{  & 502 + 95  \cr  &…………….  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)             \(\eqalign{  & 874 – 273  \cr  &…………….  \cr  &…………….  \cr  &……………. \cr} \)

  2.Tìm x:

  a)\(x + 68 = 92\)

  …………..

  …………..

  b)\(x – 27 = 54\)

  …………..

  …………..

  c)\(93 – x = 28\)

  …………..

  …………..

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62

  \(\eqalign{  & 80cm + 20cm{\rm{   }}……1m  \cr  & 200cm + 85cm{\rm{ }}……258cm  \cr  & 600cm + 69cm{\rm{ }}……696cm \cr} \)                            \(\eqalign{  & 1km{\rm{ }}…..959m  \cr  & 1km{\rm{ }}…..600m + 400m  \cr  & 1m{\rm{   }}……100cm + 11cm \cr} \)

  4.Tính chu vi hình tam giác ABC:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62 

                Bài giải

  ……………………….

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62 

  GIẢI

  1.Đặt tính rồi tính:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62                                                           

  2.Tìm x:

  a)\(x + 68 = 92\)

  \(\eqalign{  & x = 92 – 68  \cr  & x = 24 \cr} \)

  b)\(x – 27 = 54\)

  \(\eqalign{  & x = 54 + 27  \cr  & x = 81 \cr} \)

  c)\(93 – x = 28\)

  \(\eqalign{  & x = 93 – 28  \cr  & x = 65 \cr} \) 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62

  \(\eqalign{  & 80cm + 20cm{\rm{   }} = 1m  \cr  & 200cm + 85cm{\rm{ }} > 258cm  \cr  & 600cm + 69cm{\rm{   < }}696cm \cr} \)                            \(\eqalign{  & 1km{\rm{ }} > 959m  \cr  & 1km{\rm{ }} = 600m + 400m  \cr  & 1m{\rm{   }} < 100cm + 11cm \cr} \)

  4.Tính chu vi hình tam giác ABC:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62  

  Bài giải

              Chu vi hình tam giác ABC là :

                          \(15 + 25 + 20 = 60\) (cm)

                                      Đáp số : 60cm

  5.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 62

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục