Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81


  1.Viết (theo mẫu):Đọc sốViết sốTrămTrụcĐơn vịNăm trăm mười bảy517517Hai trăm tám mươi lăm     934     208  720 2.Số? \(\eqalign{  & 624.....542  \cr   & 398.....399  \cr   & 830.....829 \cr} \)                                      \(\eqalign{  & 400 + 50 + 7.....457  \cr   & 700 + 35{\rm{    }}.....753  \cr   & 1000{\rm{          }}.....999 \cr} \)4.Khối lớp 1 có 250 học sinh,...

  1.Viết (theo mẫu):

  Đọc số

  Viết số

  Trăm

  Trục

  Đơn vị

  Năm trăm mười bảy

  517

  5

  1

  7

  Hai trăm tám mươi lăm

   

   

   

   

   

  934

   

   

   

   

   

  2

  0

  8

   

   

  7

  2

  0

   

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81

  \(\eqalign{  & 624…..542  \cr   & 398…..399  \cr   & 830…..829 \cr} \)                                      \(\eqalign{  & 400 + 50 + 7…..457  \cr   & 700 + 35{\rm{    }}…..753  \cr   & 1000{\rm{          }}…..999 \cr} \)

  4.Khối lớp 1 có 250 học sinh, khối lớp 2 có 240 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải

              ………………………………………………………………………………………

              ………………………………………………………………………………………

              ………………………………………………………………………………………

  5.Tô màu\({1 \over 4}\) mỗi hình sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 

  GIẢI

  1.Viết (theo mẫu):

  Đọc số

  Viết số

  Trăm

  Trục

  Đơn vị

  Năm trăm mười bảy

  517

  5

  1

  7

  Hai trăm tám mươi lăm

  285

  2

  8

  5

  Chín trăm ba mươi tư

  934

  9

  3

  4

  Hai trăm linh tám

  208

  2

  0

  8

  Bảy trăm hai mươi

  720

  7

  2

  0

   

  2.Số?

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81 

  \(\eqalign{  & 624 > 542  \cr   & 398 < 399  \cr   & 830 > 829 \cr} \)                                                   \(\eqalign{  & 400 + 50 + 7 = 457  \cr   & 700 + 35{\rm{     }} < 753  \cr   & 1000{\rm{           }} > 999 \cr} \)

   

  4.Khối lớp 1 có 250 học sinh, khối lớp 2 có 240 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

  Bài giải

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81           

  Bài giải

              Cả hai khối lớp có số học sinh là:

                          \(250 + 240 = 490\) (học sinh)

                                      Đápsố: 490 học sinh

  5.Tô màu \({1 \over 4}\) mỗi hình sau:

  Câu 1, 2, 3, 4, 5 vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 81

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục