Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95


  1.Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng: 2.Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?Bài giải…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..3.Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến...

  1.Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

  Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95 

  2.Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  3.Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4.Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lo-mét?

  Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95 

  Bài giải

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  GIẢI:

  1.Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

  Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95 

   

  2.Minh cân nặng 31kg. Hà nhẹ hơn Minh 3kg. Hỏi Hà nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95 

  Bài giải

              Hà cân nặng là:

                          \(31 – 3 = 28\left( {kg} \right)\)

                                      Đáp số: 28kg

  3.Lúc 7h một ô tô đi từ A đến B. Ô tô đi quãng đường AB hết 3 giờ. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ?

  Bài giải

              Ô tô đến B lúc:

                          \(7 + 3 = 10\)(giờ)

                                      Đáp số: 10 giờ

  4.Đèn biển cách bờ 4km, một chiếc tàu đánh cá cách bờ 3km (như hình vẽ). Hỏi chiếc tàu đánh cá đó cách đèn biển bao nhiêu ki-lo-mét?

  Câu 1, 2, 3, 4 sách vở bài tập toán 2 tập 2 Trang 95  

  Bài giải

              Tàu đánh cá cách đèn báo hiệu là:

                          \(4 – 3 = 1\left( {km} \right)\)

                                      Đáp số: 1 km

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục