Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:Đọc sốViết sốLớp nghìnLớp đơn vịTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịBốn mươi tám nghìn một trăm mười chín48 119       632 730        3607152. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:a) Chữ số 6 trong số 678 387 thuộc hàng ………………, lớp ………………..b) Chữ số 5 trong số...

  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

  Đọc số

  Viết số

  Lớp nghìn

  Lớp đơn vị

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Bốn mươi tám nghìn một trăm mười chín

  48 119

   

   

   

   

   

   

   

  632 730

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  6

  0

  7

  1

  5

  2. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

  a) Chữ số 6 trong số 678 387 thuộc hàng ………………, lớp ………………..

  b) Chữ số 5 trong số 875 321 thuộc hàng ………………, lớp ………………..

  c) Trong số 972 615, chữ số …………………. ở hàng chục nghìn, lớp nghìn.

  d) Trong số 873 291, chữ số …………………..ở hàng chục, lớp …………….

  g) Trong số 873 291, chữ số ………………….. ở hàng đơn vị, lớp …………..

  3. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số

  543 216

  254 316

  123 456

  Giá trị của chữ số 2

  200

   

   

  Giá trị của chữ số 3

   

   

   

  Giá tri của chữ số 5

   

   

   

  4. Viết số thành tổng (theo mẫu):

  Mẫu: 65763 = 60000 + 5000 + 700 + 60 +3.

  73541 = ………………………………………………

  6532 = …………………………………………………

  83071 = ………………………………………………

  90025  = ………………………………………………

  Bài giải:

  1. Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

  Đọc số

  Viết số

  Lớp nghìn

  Lớp đơn vị

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  Bốn mươi tám nghìn một trăm mười chín

  48 119

   

  4

  8

  1

  1

  9

  Sáu trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm ba mươi

  632 730

  6

  3

  2

  7

  3

  0

  Ba trăm sáu mươi nghìn bảy trăm mười lăm

  360 715

  3

  6

  0

  7

  1

  5

  2. Viết vào chỗ chấm theo mẫu:

  a) Chữ số 6 trong số 678 387 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.

  b) Chữ số 5 trong số 875 321 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn.

  c) Trong số 972 615, chữ số 7 ở hàng chục nghìn, lớp nghìn.

  d) Trong số 873 291, chữ số 9 ở hàng chục, lớp đơn vị.

  g) Trong số 873 291, chữ số 1 ở hàng đơn vị, lớp đơn vị.

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Số

  543 216

  254 316

  123 456

  Giá trị của chữ số 2

  200

  200 000

  20 000

  Giá trị của chữ số 3

  3 000

  300

  3 000

  Giá tri của chữ số 5

  500 000

  50 000

  50

  4. Viết số thành tổng (theo mẫu):

  Mẫu: 65763 = 60000 + 5000 + 700 + 60 +3.

  73541 = 70000 + 3000 + 500 + 40 + 1.

  6532 = 6000 + 500 + 30 + 2.

  83071 = 8000 + 3000 + 70 + 1.

  90025  = 90000 + 20 + 5.

  Bài tập cùng chuyên mục