Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:Góc vuông có đỉnh là …………Góc nhọn có đỉnh là …………Góc tù có đỉnh là …………2.a) Tính rồi viết kết quả tính vào ô trốngHìnhChu viDiện tích(1)  (2)  (3)  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:Các hình có cùng chu vi là ……………Các hình có cùng diện tích là ………………..3. a) ...

  1. Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Góc vuông có đỉnh là …………

  Góc nhọn có đỉnh là …………

  Góc tù có đỉnh là …………

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a) Tính rồi viết kết quả tính vào ô trống

  Hình

  Chu vi

  Diện tích

  (1)

   

   

  (2)

   

   

  (3)

   

   

  b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

  Các hình có cùng chu vi là ……………

  Các hình có cùng diện tích là ………………..

  3. a)  Hãy vẽ một hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, và chiều dài 5cm.

  b) Hãy kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

  4. Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài là 180m và chiều rộng 70m. Tính chu vi sân vận động đó?

  Bài giải:

  1.

  Góc vuông có đỉnh là C

  Góc nhọn có đỉnh là A và B.

  Góc tù có đỉnh là D.

  2.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  a)

  Hình

  Chu vi

  Diện tích

  (1)

  20cm

  24cm2

  (2)

  20cm

  25 cm2

  (3)

  22cm

  24 cm2

  b) 

  Các hình có cùng chu vi là hình (1) và hình (2)

  Các hình có cùng diện tích là hình (1) và hình (3).

  3.

  a)  Hình chữ nhật có chiều rộng 3cm, và chiều dài 5cm.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  b) Kẻ thêm một đoạn thẳng để chia hình chữ nhật nói trên thành một hình vuông và một hình chữ nhật.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 103, 104 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  4. Tóm tắt

  Một sân vận động có

  Chiều dài: 180m

  Chiều rộng: 70 m

  Chu vi: … m?

  Bài giải

  Chu vi sân vận động là:

  \((180 + 70) \times 2 = 500(m)\)

  Đáp số: 500m