Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Hình có diện tích lớn nhất là:A. Hình (1)B. Hình (2)C. Hình  (3)2. Viết vào ô trống (theo mẫu)Hình bình hànhChu vi(1)20cm(2) (3) (4) 3. Viết vào ô trống (theo mẫu)Hình bình hành(1)(2)(3)Cạnh đáy4cm14cm Chiều cao34cm 24cmDiện tích136cm2182cm2360cm24. Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật ...

  1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Hình có diện tích lớn nhất là:

  A. Hình (1)

  B. Hình (2)

  C. Hình  (3)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  2. Viết vào ô trống (theo mẫu)

  Hình bình hành

  Chu vi

  (1)

  20cm

  (2)

   

  (3)

   

  (4)

   

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  3. Viết vào ô trống (theo mẫu)

  Hình bình hành

  (1)

  (2)

  (3)

  Cạnh đáy

  4cm

  14cm

   

  Chiều cao

  34cm

   

  24cm

  Diện tích

  136cm2

  182cm2

  360cm2

  4. Cho hình H tạo bởi hình chữ nhật  ABCD và hình bình hành BEFC như hình vẽ bên. Tính diện tích hình H.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  1.

  Chọn A. Hình (1)

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  P là chu vi của hình bình hành: P = (a + b)  2

  a, b là độ dài cạnh của hình bình hành có cùng đơn vị đo.

  Hình bình hành (1): P =(6 + 4) 2 = 20cm.

                            (2): P = (5 + 3)  2 = 16cm

                             (3): P = (4 + 4 )  2 = 16cm

                              (4): P = (5 + 4)  2 = 18 cm

  Hình bình hành

  Chu vi

  (1)

  20cm

  (2)

  16cm

  (3)

  16cm

  (4)

  18cm

  3. 

  Hình bình hành

  (1)

  (2)

  (3)

  Cạnh đáy

  4cm

  14cm

  15cm

  Chiều cao

  34cm

  13cm

  24cm

  Diện tích

  136cm2

  182cm2

  360cm2

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Diện tích hình chữ nhật là:

  S = AD DC = 4 3 = 12 (cm2)

  Diện tích hình bình hành là:

  S = BC FG = 4 3 = 12 (cm2)

  (vì BC = AD, ABCD là hình chữ nhật)

  Diện tích hình (H) là:

  SH = SABCD + SBEFC = 12 + 12 = 24 (cm2)

  Đáp số: 24 (cm2)

  Bài tập cùng chuyên mục