Câu 1, 2. 3, 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 4, tập 1


  1. Viết số thích hợp vào ô trống:SốLớp triệuLớp nghìnLớp đơn vịTrăm triệuChục triệuTriệuTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChục…..Đơn vị436 500 201         60 300 205         504 002 001          340756003 205037060  700354922. Nối (theo mẫu):3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):Số64 973 21376 432 900768 654 193Giá trị số chữ số 44 000 000  Giá trị số...

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số

  Lớp triệu

  Lớp nghìn

  Lớp đơn vị

  Trăm triệu

  Chục triệu

  Triệu

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  …..Đơn vị

  436 500 201

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  60 300 205

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  504 002 001

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

  4

  0

  7

  5

  6

  0

  0

  3

   

  2

  0

  5

  0

  3

  7

  0

  6

  0

   

   

  7

  0

  0

  3

  5

  4

  9

  2

  2. Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2. 3, 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 4, tập 1

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Số

  64 973 213

  76 432 900

  768 654 193

  Giá trị số chữ số 4

  4 000 000

   

   

  Giá trị số chữ số 7

   

   

   

  Giá trị số chữ số 9

   

   

   

  4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

  b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; ……… ; ……… ; ……… ; ………

  c) 83 260 ; 83 270 ; ………; 83 290 ; ……… ; ………

  Bài giải:

  1. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số

  Lớp triệu

  Lớp nghìn

  Lớp đơn vị

  Trăm triệu

  Chục triệu

  Triệu

  Trăm nghìn

  Chục nghìn

  Nghìn

  Trăm

  Chục

  Đơn vị

  436 500 201

  4

  3

  6

  5

  0

  0

  2

  0

  1

  60 300 205

   

  6

  0

  3

  0

  0

  2

  0

  5

  504 002 001

  5

  0

  4

  0

  0

  2

  0

  0

  1

  340 756 003

  3

  4

  0

  7

  5

  6

  0

  0

  3

  205 037 060

  2

  0

  5

  0

  3

  7

  0

  6

  0

  70 035 492

   

  7

  0

  0

  3

  5

  4

  9

  2

  2. Nối (theo mẫu):

  Câu 1, 2. 3, 4 trang 14 Vở bài tập (SBT) Toán 4, tập 1

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Số

  64 973 213

  76 432 900

  768 654 193

  Gía trị số chữ số 4

  4 000 000

  400 000

  4 000

  Gía trị số chữ số 7

  70 000

  700 000 000

  700 000 000

  Gía trị số chữ số 9

  900 000

  900

  90

  4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) 35 000 ; 36 000 ; 37 000 ; 38 000 ; 39 000 ; 40 000 ; 41 000.

  b) 169 700 ; 169 800 ; 169 900 ; 170 000 ; 170 100 ; 170 200 ; 170 300.

  c) 83 260 ; 83 270 ; 83 280 ; 83 290 ; 83 300 ; 83 310 ; 83 320.

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục