Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1


  1. Tính.2. Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 23 cây. Hỏi hai tổ trồng được tất cả bao nhiêu cây?3. Dùng bút và thước nối các điểm để có:a)  Một hình vuôngb) Hai hình tam giác4. Viết bốn phép cộng có tổng là 50:…..BÀI GIẢI:1. 2. Tóm tắtTổ...

  1. Tính.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  2. Tổ 1 trồng được 17 cây, tổ 2 trồng được 23 cây. Hỏi hai tổ trồng được tất cả bao nhiêu cây?

  3. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

  a)  Một hình vuông

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  b) Hai hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  4. Viết bốn phép cộng có tổng là 50:…..

  BÀI GIẢI:

  1. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  2. 

  Tóm tắt

  Tổ 1 trồng: 17 cây

  Tổ 2 trồng: 23 cây

  Cả 2 tổ trồng:  …. cây?

  Bài giải

  Số cây hai tổ trồng được tất cả là:

          17 + 23 = 40 (cây)

                 Đáp số: 40 cây.

  3.

  a)  Một hình vuông

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  b) Hai hình tam giác

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tâp 1

  4. 26 + 24 = 50;                43 + 7 = 50;

  36 + 14 = 50;                    27 + 23 = 50

  Bài tập cùng chuyên mục