Câu 1, 2, 3, 4 trang 15 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1


  1. Viết theo mẫu:Viết sốĐọc số42 570 300Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm186 250 000 3 303 003  Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm ba mươi Sáu trăm triệu không trăm linh một nghìn Một tỉ năm trăm triệu Năm tỉ sáu trăm linh hai triệu2....

  1. Viết theo mẫu:

  Viết số

  Đọc số

  42 570 300

  Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm

  186 250 000

   

  3 303 003

   

   

  Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm ba mươi

   

  Sáu trăm triệu không trăm linh một nghìn

   

  Một tỉ năm trăm triệu

   

  Năm tỉ sáu trăm linh hai triệu

  2. Các số 5 437 052 ; 2 674 399 ; 7 186 500 ; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:……………

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

  Số

  247 365 098 

  54 398 725

  64 270 681

  Giá trị của chữ số 2

  200 000 000 

   

   

  Giá trị của chữ số 7

    

   

   

  Giá trị của chữ số 8

    

   

   

  4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

  A. 5 400 321                                                                            

  B. 5 040 321

  C. 5 004 321

  D. 5 430 021

  Bài giải:

  1. Viết theo mẫu:

  Viết số

  Đọc số

  42 570 300

  Bốn mươi hai triệu năm trăm bảy mươi nghìn ba trăm.

  186 250 000

  Một trăm tám mươi sau triệu hai trăm năm mươi nghìn

  3 303 003

  Ba triệu ba trăm linh ba nghìn không trăm linh ba

  19 005 130

  Mười chín triệu không trăm linh năm nghìn một trăm ba mươi

  600 001 000

  Sáu trăm triệu không trăm linh một nghìn

  1 500 000 000

  Một tỉ năm trăm triệu.

  5 602 000 000

  Năm tỉ sáu trăm linh hai triệu

  2. Các số 5 437 052 ; 2 674 399 ; 7 186 500 ; 5 375 302 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 2 674 399 ; 5 375 302 ; 5 437 052 ; 7 186 500.

  3. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Số

  247 365 098

  54 398 725

  64 270 681

  Gía trị số của chữ số 2

  200 000 000

  20

  200 000

  Gía trị số của chữ số 7

  7 000 000

  700

  70 000

  Gía trị số của chữ số 8

  8

  8 000

  80

  4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

  Số gồm 5 triệu, 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục, 1 đơn vị là:

  Chọn đáp án B. 5 040 321

  Bài tập cùng chuyên mục