Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:29 và 8                        49 và 9                      79 và 63. Một cửa hàng buổi sáng bán được 19 cái...

  1. Tính

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

  29 và 8                        49 và 9                      79 và 6

  3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 19 cái áo sơ mi, buổi chiều bán được 8 cái áo sơ mi. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu cái áo sơ mi?

  4. Nối các điểm để có một hình vuông và hai hình tam giác.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI:

  1. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

             Bài giải

  Cả hai buổi cửa hàng đó bán được số cái áo sơ mi là:

  19 + 8 = 27 (cái áo)

                    Đáp số: 27 cái áo

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục