Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Tính:2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh?3. Số?Số hạng1959499Số hạng16282269Tổng    4. Viết phép tính theo câu lời giải:BÀI GIẢI1.2.Tóm tắtLớp 2A có      : 29 học sinhLớp 2B có       : 29 học sinhCả 2 lớp          :.....học sinh?Bài...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh?

  3. Số?

  Số hạng

  19

  59

  49

  9

  Số hạng

  16

  28

  22

  69

  Tổng

   

   

   

   

  4. Viết phép tính theo câu lời giải:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  2.

  Tóm tắt

  Lớp 2A có      : 29 học sinh

  Lớp 2B có       : 29 học sinh

  Cả 2 lớp          :…..học sinh?

  Bài giải

  Số học sinh cả hai lớp có là:

  29 + 29 = 58 (học sinh)

  Đáp số: 58 học sinh

  3. 

  Số hạng

  19

  59

  49

  9

  Số hạng

  16

  28

  22

  69

  Tổng

  35

  87

  71

  78

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Độ dài đoạn thẳng AB là:

  AI + IB = 19 + 9 = 28 (dm)

  Đáp số: 28dm.

  Bài tập cùng chuyên mục