Câu 1, 2, 3, 4, trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.2. Cho ba số 6            1           3           Dùng cả ba chữ số 6 ; 1 ; 3 để...

  1. Hình vẽ dưới đây là một phần của tia số. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.

  Câu 1, 2, 3, 4, trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. Cho ba số 

  6             1            3           

  Dùng cả ba chữ số 6 ; 1 ; 3 để viết một số bé hơn 140.

                                           

  3. Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

  a) 471….< 4711                         b) 6….524 > 68 524

  c) 25 367 >…..5 367                  d) 282 828 < 282 82….

  4. a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

  b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

  Bài giải:

  1. Viết số vào ô trống ứng với vạch có mũi tên.

  Câu 1, 2, 3, 4, trang 19 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. Dùng cả ba chữ số 6 ; 1 ; 3 để viết một số bé hơn 140 là:

  1            3            6           

  3. Viết chữ số thích hợp vào chỗ trống:

  a) 4710 < 4711                         b) 695 24 > 68 524

  c) 25 367 > 15 367                   d) 282 828 < 282 829

  4. a) Tìm số tự nhiên x, biết: x < 3

  Các số bé hơn 3 là: 0 ; 1 ; 2. Vậy x là: 0 ; 1 ; 2.

  b) Tìm số tự nhiên x, biết x là số tròn chục và 28 < x < 48

  Các số tròn chục mà lại nằm trong khoảng (28 < x < 48) là: 30 ; 40. Vậy x là 30 ; 40.

  Bài tập cùng chuyên mục