Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính:    2. Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề - xi - mét? 3. Điền dấu >, <, =\(\eqalign{& 8 + 5.....8 + 4 \cr...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1    

  2. Đoạn thẳng AB dài 18 dm, đoạn thẳng BC dài 25 dm. Con kiến đi dự kiến từ A đến C (qua B) phải đi hết đoạn đường dài bao nhiêu đề – xi – mét?

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  3. Điền dấu >, <, =

  \(\eqalign{& 8 + 5…..8 + 4 \cr & 8 + 9…..9 + 8 \cr} \)           \(\eqalign{& 8 + 5…..8 + 6 \cr & 18 + 9…..19 + 8 \cr} \)

   

  \(\eqalign{
  & 18 + 8…..19 + 9 \cr
  & 18 + 10…..17 + 10 \cr} \)

  4. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  8

  18

  48

  58

  10

  88

  Số hạng

  5

  26

  24

  3

  28

  11

  Tổng

   

   

   

   

   

   

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                              

                                                            

  2.

  Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài giải

  Đoạn đường mà con kiến phải đi hết là:

  18 + 25 = 43 (dm)

  Đáp số: 43 dm

  3. 

  \(\eqalign{& 8 + 5 > 8 + 4 \cr & 8 + 9 = 9 + 8 \cr} \)        \(\eqalign{& 8 + 5 < 8 + 6 \cr & 18 + 9 = 19 + 8 \cr} \)

   

  \(\eqalign{
  & 18 + 8 < 19 + 9 \cr 
  & 18 + 10 > 17 + 10 \cr} \)

  4. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng

  8

  18

  48

  58

  10

  88

  Số hạng

  5

  26

  24

  3

  28

  11

  Tổng

  13

  44

  73

  61

  38

  99

  Bài tập cùng chuyên mục