Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


   1. Tính                                              2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:                                                                          3. Một đội sửa đường có 17 nữ và 18 nam. Hỏi đội có bao nhiêu người?4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:BÀI GIẢI1.                                              2.       3.Tóm tắtMột đội có      : 17 nữ     ...

   1. Tính

    Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                            

  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

                                                                            

  3. Một đội sửa đường có 17 nữ và 18 nam. Hỏi đội có bao nhiêu người?

  4. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                              

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1      

  3.

  Tóm tắt

  Một đội có      : 17 nữ

                       : 18 nam

  Đội đó có        : ….. nam và nữ?

  Bài giải

  Số người có trong đội là:

  17 + 18 = 35 (người)

  Đáp số: 35 người

  4. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục