Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1


  1. Đặt tính rồi tính:62975 - 2413839700 - 9216100000 - 98982. Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:- Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………- Số bé nhất có bốn chữ số là: ……………………- Hiệu của hai số này là: ……………………3. Một cửa hàng ngày thứ nhất...

  1. Đặt tính rồi tính:

  62975 – 24138

  39700 – 9216

  100000 – 9898

  2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm là:

  – Số lớn nhất có bốn chữ số là: ……………………

  – Số bé nhất có bốn chữ số là: ……………………

  – Hiệu của hai số này là: ……………………

  3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 2632 kg đường, ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất 264 kg. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu tấn đường?

  4. a) Vẽ theo mẫu:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  b) Cho biết 4 chấm tạo thành một ô vuông có diện tích 1 cm2 (như hình dưới đây)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Ta có diện tích hình cần vẽ là: ………………………

  Bài giải:

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  2. 

  – Số lớn nhất có bốn chữ số là: 9999.

  – Số bé nhất có bốn chữ số là: 1000

  – Hiệu của hai số này là: 8999

  3. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Bài giải

  Số ki-lô-gam đường ngày thứ hai cửa hàng bán được là:

  2632 – 264 = 2368 (kg)

  Cả hai ngày cửa hàng bán được là:

  2632 + 2368 = 5000 (kg)

  Đáp số: 5000kg

  4. a)

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  b) 

  Nối các điểm như hình sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 36 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

  Ta có diện tích hình cần vẽ là: 1  10 = 10 cm2

  Bài tập cùng chuyên mục