Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1


  1. Tính:  2. Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 8kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?3. Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm: 4. Số BÀI GIẢI1.           ...

  1. Tính:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1  

  2. Mẹ em mua một con lợn cân nặng 16kg về nuôi, tháng sau nó tăng thêm 8kg nữa. Hỏi tháng sau con lợn cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

  3. Đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

   Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

  4. Số

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  BÀI GIẢI

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1                                     

  2.

  Tóm tắt

  Lợn nặng        : 16kg

  Tăng thêm       :8kg

  Lợn nặng        :…kg?

  Bài giải

  Sau một tháng con lợn cân nặng:

  16 + 8 = 24 (kg)

  Đáp số: 24 kg

  3. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1 

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 39 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục