Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1


  1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):Số hạng143144368Số hạng2725520Tổng16    2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:a) Các số hạng là 25 và 43                     b) Các số hạng là 72 và 11c) Các số hạng là 40 và 37                     d) Các số hạng là 5 và 713. Trong...

  1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Số hạng

  14

  31

  44

  3

  68

  Số hạng

  2

  7

  25

  52

  0

  Tổng

  16

   

   

   

   

  2. Viết phép cộng rồi tính tổng (theo mẫu), biết:

  a) Các số hạng là 25 và 43                     

  b) Các số hạng là 72 và 11

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  c) Các số hạng là 40 và 37                     

  d) Các số hạng là 5 và 71

  3. Trong một khu vườn có 20 cây cam và 35 cây quýt. Hỏi trong khu vườn đó có bao nhiêu cây cam và cây quýt?

  4. Số?

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  BÀI GIẢI

  1. 

  Số hạng

  14

  31

  44

  3

  68

  Số hạng

  2

  7

  25

  52

  0

  Tổng

  16

  38

  69

  55

  68

  2. 

  a) Các số hạng là 25 và 43 

  b) Các số hạng là 72 và 1

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  c) Các số hạng là 40 và 37                     

  d)Các số hạng là 5 và 71

   

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  3. 

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Số cây cam và quýt trong khu vườn đó có là:

                     25 + 35 = 55 (cây)

                               Đáp số: 55 cây.

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 5 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

  Bài tập cùng chuyên mục