Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2


  1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng: 2. Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:Hai đường chéo của...

  1. Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2 

  2. Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

  Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

  Hai đường chéo của hình thoi ……………… với nhau

  3. Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  4. Vẽ theo mẫu:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài giải

  1.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  2. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau

  3. 

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  4.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 56 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 4 tập 2

  Bài tập cùng chuyên mục