Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2


  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:Hình thoiĐường chéoĐường chéoDiện tích14dm7dm................ dm26dm30 dm............... dm224dm5 dm............... dm22. Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.3.Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu...

  1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  Hình thoi

  Đường chéo

  Đường chéo

  Diện tích

  14dm

  7dm

  ……………. dm2

  6dm

  30 dm

  …………… dm2

  24dm

  5 dm

  …………… dm2

  2. Một hình thoi có diện tích 360cm2, độ dài đường chéo là 24cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

  3.

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật. Tính chu vi hình chữ nhật.

  4. Người ta xếp 4 hình tam giác. Mỗi hình như hình bên thành hình chữ nhật sau:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Tính diện tích hình chữ nhật.

  Bài giải

  1.

  Hình thoi

  Đường chéo

  Đường chéo

  Diện tích

  14dm

  7dm

  49 dm2

  6dm

  30 dm

  90 dm2

  24dm

  5 dm

  60 dm2

   2. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  S = 360cm2

  Bài giải

  Độ dài đường chéo thứ hai là:

  360 × 2: 24 = 30 (cm)

  Đáp số: 30cm

  3. Tóm tắt

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo đề bài diện tích hình thoi bằng \({1 \over 2}\) diện tích hình chữ nhật

  Diện tích hình chữ nhật là:

  36 × 2 = 72 (cm2)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  72: 12 = 6 (cm)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (12 + 6) × 2 = 36 (cm)

  Đáp số: 36 cm

  4.

  Tóm tắt:

  Câu 1, 2, 3, 4 trang 58 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

  Bài giải

  Theo đề bài hình chữ nhật bằng 4 hình tam giác vuông ghép lại

  Chiều dài hình chữ nhật là: 3 + 3 = 6 (cm)

  Chiều rộng hình chữ nhật là: 2 (cm)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  6 × 2 = 12 (cm2)

  Đáp số: 12cm2

  Bài tập cùng chuyên mục